عقب

12. اما چگونه در گرمای طاقت فرسای تابستان خنک بمانیم؟
همانطور که می دانیم در صورتی که بدن نتواند گرمای اضافی خود را دفع کند و باعث ایجاد دمای بیشتر شود، گرمازدگی به وجود می آید.

عقب

دیدگاه اول

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید