اقتصاد فمنیستی و تحلیل اقتصاد جهانی

اقتصاد فمنیستی و تحلیل اقتصاد جهانی

چالشی که پیش روی ماست ماریا فلورو استاد اقتصاد دانشگاه امریکن در واشنگتن دی سی است و با دکتر جان ویلافبی، سرپرست مشترک برنامه‌ی تحصیلات تکمیلی در خصوص تحلیل جنسیتی در اقتصاد هستند. کتاب‌های وی شامل بازار...

نقش مهم و تاثیر گذار زنان در توسعه اقتصادی

مقدمه در این مقاله‌ی کوتاه هدف این است که بر نقش مهم و تاثیر گذار زنان در توسعه اقتصادی بپردازیم:در این مقاله به سه سؤال پاسخ...
- آگهی-

آخرین نوشته ها